Reklama

Myśl na tydzień - abp Adam Szal

[ TEMATY ]

Myśl na tydzień

abp Adam Szal

Marian Sztajner/Niedziela

Abp Adam Szal

Abp Adam Szal

18.01.2022 – 24.01.2022
Ruch Światło-Życie ma służyć odnowie życia Kościoła. Ufajmy, że trudności ustąpią, ale w tych warunkach szukajmy sposobu dotarcia do drugiego człowieka z Dobrą Nowiną o zbawieniu.

11.01.2022 – 17.01.2022
Pozwólmy się karmić Eucharystią. Bez Eucharystii nie ma chrześcijaństwa, ona daje siłę do trzymania krzyża, pomaga wzrastać naszej duszy i pomaga nam osiągnąć doskonałość.

4.01.2022 – 10.01.2022
Chcemy dzisiaj, tęskniąc za pokojem, pomyśleć, że pokój trzeba zaprowadzić najpierw w naszym sercu.

28.12.2021 – 3.01.2022
Bóg miłosierny niech nam błogosławi. On jest Panem wszystkiego, dla Niego nie ma nic niemożliwego. Oddajemy się również pod opiekę Matki Bożej, by wypraszała nam wierność Bogu i pokój serca.

21.12.2021 – 27.12.2021
Święta Bożego Narodzenia są okazją do wdzięczności za wszystkich aniołów, których Pan postawił na naszej drodze. Zwiastujmy wszystkim orędzie o tym, że Pan Bóg istnieje, że On chce naszego szczęścia wiecznego.

14.12.2021 – 20.12.2021
Trzeba powrócić do Eucharystii z oczyszczonym sercem, z odnowionym zadziwieniem, z mocniejszym pragnieniem. Dbajmy, aby w sercach i na twarzach otaczających nas osób pojawiał się uśmiech, będący owocem chrześcijańskiej radości i nadziei.

7.12.2021 – 13.12.2021
Zabiegajmy o to, aby niedziela była dniem budowania więzi rodzinnych przez wspólne spędzanie czasu, odwiedzanie członków rodziny i chorych, a także modlitwę za tych, którzy odeszli do wieczności.

30.11.2021 – 6.12.2021
Ludzie szydzą z Chrystusa i Jego królestwa. Szydzeniem jest apostazja, zerwanie z wiarą i przykazaniami czy postawa polegająca na twierdzeniu „zgrzeszyłem i co mi się stało?”.

23.11.2021 – 29.11.2021
Bóg daje nam czas, abyśmy uzmysłowili sobie, że wiara to proces, który rozpoczyna się w momencie chrztu i trwa do końca życia.

16.11.2021 – 22.11.2021
Królestwo Boże budzi sprzeciw, ponieważ różni się od królestw współczesnych. Inny jest jego cel i stosowane metody.

9.11.2021 – 15.11.2021
Jesteśmy spadkobiercami niepodległości i to na nas ciąży teraz obowiązek pielęgnowania tożsamości narodowej oraz wychowywania w jej duchu młodego pokolenia.

2.11.2021 – 8.11.2021
Zachęcam wszystkich, aby 11 listopada podjąć żarliwą modlitwę, ofiarować uczynki pokutne i wyrzeczenia w intencji naszej Ojczyzny i Kościoła.

26.10.2021 – 1.11.2021
Dzisiejszy świat zdaje się mówić, że my mamy swoją Ewangelię, że innych ludzi trzeba nazwać szczęśliwymi, błogosławionymi.

19.10.2021 – 25.10.2021
Drodzy młodzi, otwórzcie na oścież drzwi waszego życia, by jedynym oknem na świat nie stał się komputer lub smartfon.

11.10.2021 – 18.10.2021
Bądźmy wierni Bogu, który dotrzymuje swoich obietnic, który nigdy nie zawodzi i ma nieskończoną cierpliwość wobec każdego człowieka.

5.10.2021 – 11.10.2021
Matka Boża wprowadza nas na drogę modlitwy i pokuty oraz wskazuje, by strzec Eucharystii.

28.09.2021 – 4.10.2021
Życie według wartości ewangelicznych i ich obrona nie tylko nie są dziś popularne, ale zagrożone, bezczeszczone i wyśmiewane.

14.09.2021 – 20.09.2021
Umiejmy przez dobry przykład świadczyć o Panu Bogu, bo to jest najlepszy sposób ewangelizacji.

06.09.2021 – 13.09.2021
Jesteśmy świadkami działań – których celem są dzieci i młodzież – które mają zburzyć ewangeliczną hierarchię wartości.

30.08.2021 – 06.09.2021
Wielkim antyświadectwem jest rezygnacja przez niektórych uczniów z lekcji religii w szkole, często wyrażana za zgodą rodziców.

24.08.2021 – 30.08.2021
Pora teraz na nas, byśmy mieli odwagę przyznawać się do Chrystusa przez wierność Ewangelii, wierność przykazaniom.

17.08.2021 – 23.08.2021
Szukajmy sposobu dotarcia do drugiego człowieka z Dobrą Nowiną o zbawieniu. Trzeba zacząć od serca!

10.08.2021 – 16.08.2021
Jedna z najważniejszych bitew w historii – Bitwa Warszawska w 1920 r. zaowocowała czymś szczególnie ważnym – zjednoczeniem Polaków, którzy uświadomili sobie, że los Ojczyzny zależy od nich.

2.08.2021 – 9.08.2021
Wychowanie w wierze uczy, przestrzega, napomina, a przede wszystkim kształtuje postawę szacunku i wrażliwości wobec ludzi.

27.07.2021 – 2.08.2021
Świadectwo młodych, promieniujących autentyczną radością, niewstydzących się publicznie wyznać swoją wiarę, uświadamia, jak wielki potencjał dobra tkwi w sercach młodzieży.

20.07.2021 – 26.07.2021
Znak Krzyża Świętego wyciśnięty w sercach dzieci i młodzieży niech będzie powtarzany na ich czołach przez rodziców.

13.07.2021 – 19.07.2021
To ważne, by na każdym etapie naszego życia umieć wędrować z Chrystusem i za Chrystusem.

05.07.2021 – 12.07.2021
Niech rekolekcje w drodze będą swoistego rodzaju ewangelizacją pielgrzymów i tych, do których pielgrzymi dotrą.

29.06.2021 – 5.07.2021
Warto znaleźć czas, by z otwartym sercem przyjść do Boga i prosić Go o przemianę życia.

22.06.2021 – 28.06.2021
Niech obraz Matki Bożej Jasnogórskiej będzie przed naszymi oczyma. Obyśmy za Jej przyczyną mogli kroczyć bezpiecznie po naszych życiowych drogach.

15.06.2021 – 21.06.2021
Rodzice, rozmawiajcie z dziećmi o Bogu oraz pielęgnujcie zwyczaje i tradycje religijne. Módlcie się w rodzinach, nie zaniedbujcie wspólnego pacierza, czytajcie razem Pismo Święte.

8.06.2021 – 14.06.2021
Orędzie o miłującym Sercu Boga, więcej – sama miłość Boga pragnie dotrzeć do każdego człowieka.

1.06.2021 – 7.06.2021
Miłujące Serce, cicho i pokornie, wciąż przypomina światu, że miłość Boga nie została zamknięta w wydarzeniu Golgoty.

25.05.2021 – 31.05.2021
Działanie Ducha Świętego nie jest tylko związane z wydarzeniami opisanymi w Piśmie Świętym, ale trwa dalej i dokonuje się obecnie w sakramentach świętych.

18.05.2021 – 24.05.2021
Niech wierni mówią o was: to jest kapłan z powołania. A styl waszego życia niech nie onieśmiela, ale niech przyciąga ludzi do Pana Boga.

11.05.2021 – 17.05.2021
Maryja uczy nas odpowiedzi na Boży plan, zaufania Bogu oraz służby i męstwa w chwili prób.

05.05.2021 – 10.05.2021
Oby każda nasza rodzina była mocna wewnętrzną siłą wiary, nadziei i miłości. Oby nasza Ojczyzna była wspólnotą ludzi, którzy potrafią sobie wybaczać i są sobie życzliwi.

27.04.2021 – 04.05.2021
Pan Bóg dał nam Maryję, żeby się nami opiekowała, aby ciągle wlewała w nasze serca nowe nadzieje, aby pokazywała nam, że można zwyciężyć szatana.

19.04.2021 – 26.04.2021 Czerpiąc siłę od Chrystusa Zmartwychwstałego, bądźmy świadkami nadziei dla naszych bliskich.

06.04.2021 – 11.04.2021
Ufając w Boże miłosierdzie, sami bądźmy autorami dzieł miłosierdzia poprzez prostą, codzienną dobroć wobec drugiego człowieka.

29.03.2021 – 05.04.2021
Zmartwychwstanie Jezusa to nie jest tylko wspomnienie z przeszłości czy tradycja, lecz jest gwarancją życia wiecznego, które może stać się naszym udziałem.

23.03.2021 – 28.03.2021
Nie poprzestawajmy na wysłuchaniu czy obejrzeniu Mszy św. w mediach. Postarajmy się częściej chodzić do kościoła na Mszę św. niedzielną i w dni powszednie.

16.03.2021 – 22.03.2021
Wykorzystajmy czas Wielkiego Postu do przywrócenia pojednania i zgody tam, gdzie – być może od dawna – ich nie ma.

09.03.2021 – 15.03.2021
Niech rok jubileuszowy poświęcony św. Józefowi będzie okazją do intensywnej modlitwy za Kościół i nasze rodziny.

01.03.2021 – 08.03.2021
Dobrze przeżywany Wielki Post nie zasklepia nas w sobie samych. Wręcz przeciwnie, otwiera nas na drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego.

22.02.2021 – 01.03.2021
Najważniejsze jest to, co jest w sercu, to w serce patrzy Bóg. On widzi wszystkie nasze intencje, porywy serca, wzloty, ale i słabości.

15.02.2021 – 22.02.2021
Niech Wielki Post będzie czasem, w którym nabożeństwa pasyjne, a nade wszystko sama Eucharystia przypominają nam o kochającym, cichym i pokornym Sercu Boga.

09.02.2021 – 15.02.2021
Jakże bolesny jest brak dialogu społecznego, jakże przykro słuchać dyskusji, w których rozmówcy przekrzykują się, jakże niestety jesteśmy chorzy na brak jedności.

02.02.2021 – 08.02.2021
Przez cierpienie złączone z krzyżem Chrystusa chorzy stają się dla współczesnego świata świadkami wierności Bogu i Kościołowi.

25.01.2021 – 01.02.2021
Każda katolicka wspólnota zakonna ma charakter eklezjalny i kanoniczny. Przyjęcie przez Kościół daje stabilizację w zakresie bytu i działalności, umożliwiając jej trwanie mimo przemijania założycieli.

18.01.2021 – 25.01.2021
Nie żałujmy czasu na lekturę artykułów z czasopism katolickich, czytanie książek, a także słuchanie katolickiego radia czy zapoznawanie się z programami telewizyjnymi o tematyce religijnej.

04.01.2021 – 11.01.2021
W tych trudnych czasach trwajmy w jedności na modlitwie, umacniajmy więzi rodzinne na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu.

28.12.2020 – 04.01.2021
Kościołowi trzeba nie tyle urzędników, co świadków, którzy pomogą budzić serca ludzi i być apostołami.

07.12.2020 – 14.12.2020
W adwentowym oczekiwaniu nie poprzestawajmy na zewnętrznych przygotowaniach do uroczystości Narodzenia Pańskiego.

24.11.2020 – 01.12.2020
Współczesny człowiek powinien panować nad językiem, nie znieważać, nie oczerniać, nie mówić tego, czego nie chciałby, żeby o nim powiedziano.

17.11.2020 – 24.11.2020
Brakuje nam tej świadomości, że jesteśmy jednym narodem, że jednoczy nas Chrystusowy krzyż, że jednoczy nas Chrystus zmartwychwstały.

26.10.2020 – 02.11.2020
Modlitwa za zmarłych jest szczególnie ważna, bo jest to dar łaski.

06.10.2020 – 13.10.2020
Potrzeba, aby naszym majątkiem były sprawy Boże, abyśmy umieli wybierać sercem.

28.09.2020 – 05.10.2020
W obliczu zamętu współczesnego świata, różaniec to potężna broń do walki ze złem.

22.09.2020 – 29.09.2020
Dom to rodzina, to ciepło, radość, poczucie bezpieczeństwa. To miejsce, gdzie buduje się wspólnotę.

07.09.2020 – 14.09.2020
Ludzie Solidarności upominali się nie tylko o miejsca pracy i zarobki, ale także o godność pracowników, wolne niedziele i wartości chrześcijańskie.

31.08.2020 – 07.09.2020
Nie wstydźcie się swojej wiary! Rozmawiajcie z dziećmi o Bogu, pielęgnujcie zwyczaje i tradycje religijne. Brońcie ich przed, obcymi i wrogimi naszej kulturze i religii, nachalnymi ideologiami!

24.08.2020 – 31.08.2020
Nie wolno poprzestawać tylko na zdobyciu wiedzy i na zdaniu egzaminów, ale trzeba przygotowywać się do egzaminu, którym jest odpowiedzialność za swoje życie.

17.08.2020 – 24.08.2020
Bóg, prezentując plan zbawienia, czeka na aprobatę ze strony człowieka, na akt naszej woli, abyśmy podjęli to, co On dla naszego dobra zaplanował.

10.08.2020 – 17.08.2020
W perspektywie krzyża szukajmy odpowiedzi na ważne pytania dotyczące sensu życia, cierpienia i śmierci.

03.08.2020 – 10.08.2020
Wszelkie ideologie, które opierały się na negacji Boga i chrześcijańskiego systemu wartości – choć wydawały się z pozoru trwałe – rozpadały się niczym domki z kart.

27.07.2020 – 03.08.2020
Cały świat potrzebuje naszego świadectwa, potrzebuje także naszej odnowy, pokuty i modlitwy o nawrócenie.

20.07.2020 – 27.07.2020
Niech obraz Matki Bożej Jasnogórskiej będzie przed naszymi oczyma. Obyśmy za Jej przyczyną mogli kroczyć bezpiecznie po naszych życiowych drogach, unikając niebezpieczeństw i wzrastając w łasce Bożej.

13.07.2020 – 20.07.2020
Prośmy za dzieci i młodzież poszukujących prawdy i życiowych wartości, aby dzięki natchnieniom Ducha Świętego i naszemu świadectwu wiary odnaleźli drogę do Chrystusa.

06.07.2020 – 13.07.2020
Mamy wyjątkową okazję, by po raz kolejny uprzytomnić i uświadomić sobie konieczność kontynuowania dziedzictwa naszych przodków.

29.06.2020 – 06.07.2020
Pielgrzymka piesza jest pięknym obrazem Kościoła będącego w drodze, Kościoła, który jest nieraz utrudzony, nieraz ma przeszkody, ale ma jasno sprecyzowany cel.

22.06.2020 – 29.06.2020
Maryja uczy nas odpowiedzi na Boży plan, zaufania Bogu oraz służby i męstwa w chwili prób.

15.06.2020 – 22.06.2020
Wiadomo, jak bardzo istotne jest to, by dobrze przygotować młodych ludzi do zawarcia sakramentu małżeństwa i jak bardzo od tego przygotowania zależy przyszłość polskich rodzin.

01.06.2020 – 07.06.2020
Bóg w Trójcy Świętej Jedyny zaprasza nas do wędrówki ku zbawieniu, którym jest On sam. Chciałbym, jako pasterz, naznaczyć was wszystkich znakiem Krzyża Świętego i zachęcić do wspólnego życiowego wędrowania.

25.05.2020 – 31.05.2020
Chrystus objawił się jako kapłan w Wieczerniku i na Krzyżu. Podczas Ostatniej Wieczerzy oparł kapłaństwo o przykazanie miłości do Ojca i do drugiego człowieka.

18.05.2020 – 24.05.2020
Tęsknimy za ludzkim sercem. Za sercem dobrej matki, ojca, przyjaciela.

11.05.2020 – 17.05.2020
Różaniec to nie tylko forma modlitwy, która umożliwia nam spotkanie z Panem Bogiem przez rozważanie tajemnic, ale także okazja do przekazania wiary oraz do łączenia ludzi.

04.05.2020 – 10.05.2020
Chrystus staje przed nami dzisiaj i mówi, że nie można być minimalistą, który tylko zachowa to, co ma i nie rozwija swoich talentów.

27.04.2020 – 03.05.2020
Nabierzmy dystansu wobec spraw materialnych, które, choć potrzebne do codziennego życia, nie mogą nam przesłaniać Boga.

20.04.2020 – 26.04.2020

Wielkim bólem i smutkiem, który przeżywa teraz wielu kapłanów i biskupów, jest to, że udzielanie Komunii św. jest bardzo utrudnione, choć jest możliwe.

23.03.2020 – 30.03.2020
Nie ma sprawy świętszej i korzystniejszej dla człowieka niż Msza św., w której Pan Jezus ponawia w sposób bezkrwawy ofiarę krzyżową i przyswaja nam Jej owoce.

16.03.2020 – 22.03.2020
Zapraszając Chrystusa do naszego życia, powinniśmy sobie uświadomić, że miłość Boga sięga krzyża, pamiątką Jego ofiary jest Eucharystia.

09.03.2020 – 15.03.2020
Zaprośmy Chrystusa do naszych domów, do naszego życia. Żyjmy Jego Ewangelią, Jego sakramentami, zwłaszcza Eucharystią.

02.03.2020 – 08.03.2020
Drodzy Młodzi! W Błażowej chcę razem z Wami, uklęknąć, by wyznać wiarę w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana.

24.02.2020 – 01.03.2020
Zadbajmy o uczestnictwo całej rodziny w szczególnym czasie wielkopostnej pustyni, jakim są rekolekcje parafialne i nabożeństwa pasyjne.

17.02.2020 – 23.02.2020
Trzeba wrócić do prawdy, do sprawiedliwości, do uczciwości, do rzetelnego dialogu. Trzeba także odbudowywać podstawowe komórki naszego życia. Mówiąc o Ojczyźnie, trzeba zadbać o odbudowę i umocnienie naszych rodzin.

10.02.2020 – 16.02.2020
Oby nowe inicjatywy przyciągnęły do Kościoła ludzi obojętnych czy nawet niechętnie nastawionych do wiary.

03.02.2020 – 09.02.2020
Trzeba być z chorym, z jego rodziną, trzeba porozmawiać, czasami nawet pożartować, a przede wszystkim pomodlić się i duchowo zapłakać.

27.01.2020 – 02.02.2020
Są ludzie, którzy składając śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, prowadząc życie we wspólnocie, są wierni Ewangelii i głoszą ją przez charyzmat stroju zakonnego.

20.01.2020 – 26.01.2020
Naszym obowiązkiem jest przedłużenie Maryjnego orędzia w świecie i środowisku, w którym żyjemy, bo przez świadectwo własnego życia winniśmy także innym pomóc w drodze do zbawienia.

13.01.2020 – 19.01.2020
Trzeba z całą mocą podkreślić, że Ewangelii nie można uwspółcześniać czy dostosowywać do nowych warunków, bo Ewangelia jako depozyt jest czymś, czego trzeba strzec i czego nie wolno zmieniać.

07.01.2020 – 12.01.2020
Spełniając fundamentalny obowiązek rodziców, do którego zobowiązaliście się przy sakramencie małżeństwa i chrztu św., nie żałujcie czasu dla swych dzieci, nie żałujcie wspólnych rozmów i modlitw.

31.12.2019 – 06.01.2020
Eucharystia, spotkania rodzinne i w gronie przyjaciół niech będą dla nas wszystkich okazją do ożywienia w nas wiary.

17.12.2019 – 24.12.2019 Okres Bożego Narodzenia jest okazją do tego, by po raz kolejny w naszym życiu przejąć się tą prawdą, według niej ułożyć swoje życie oraz dzielić się nią z otaczającym nas światem.

24.06.2019 – 01.07.2019
Kapłaństwo nie jest zawodem ani pracą. Kapłan ciągle na nowo powinien stawać się pasterzem, który na wzór Dobrego Pasterza ma szukać zaginionych owiec.

24.10.2016 - 31.10.2016
Bardzo osobiste pytanie Chrystusa skierowane do nas dzisiaj – za kogo Mnie uważasz, kim jestem dla ciebie?, domaga się osobistej odpowiedzi w czasach uznania i negacji, nienawiści i miłości do Chrystusa. Dzisiaj, gdy jedni omijają ten problem z obojętnością, inni z uporem zwalczają, ośmieszają, a jeszcze inni za Chrystusa, za Ewangelię, za wiarę życie oddają. Właściwa odpowiedź domaga się osobistego zaangażowania, przemyślenia, poznania słów i czynów Jezusa, pewnej odwagi i determinacji w codziennym udzieleniu Piotrowej odpowiedzi.

17.10.2016 - 24.10.2016
Jakie marzenie może miec biskup, patrzac na katedrę pełną młodych ludzi? Moim marzeniem jest, abyście byli blisko Pana Boga podczas katechezy, podczas spotkań duszpasterskich, aby Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej gromadziło młodzież i zapalało ją do pracy w całym roku. Mam też marzenie, aby grupy duszpasterskie były mocne.

26.09.2016 - 03.10.2016
Wiara w posłannictwo Chrystusa jest umiejscowiona w niezwykłym towarzystwie. Towarzystwie, w którym jest Miłość płynąca od Boga do ludzi. Słowem Miłość kierował się Chrystus przychodząc na Ziemie.

12.09.2016 - 19.09.2016
Każdy człowiek powinien stawać się „przedłużeniem rąk, serca i oczu samego Chrystusa miłosiernego”.

05.09.2016 - 12.09.2016
Słowo Boże jest dzisiaj ogólnodostępne i nie ma problemu z tym, aby je czytać lub słuchać. Problemem jest jednak wrażliwość na jego treść i głos Pana Boga.

29.08.2016 - 05.09.2016
Doświadczenie Światowych Dni Młodzieży jest niepowtarzalną okazją do umocnienia naszej wiary, dzięki świadectwu młodych ludzi promieniujących autentyczną radością, niewstydzących się publicznie wyznać swoją wiarę, trwających przez wiele godzin na modlitwie. Taki widok skłania do refleksji, jak wielki potencjał dobra tkwi w sercach młodych ludzi.

22.08.2016 - 29.08.2016
Chciałbym Was prosić, abyście w swoich po- dróżach przez życie nie byli samotni, ale mieli wspólnotę. Abyście byli świadomi tego miłują- cego spojrzenia Jezusa i pozwolili się dotknąć naszemu Zbawicielowi.

8.08.2016 - 15.08.2016
Wszyscy ochrzczeni ludzie są posłani, aby działać w imieniu samego Boga i aby obraz Boga miłosiernego pokazywać współczesnemu światu.

2016-08-03 14:37

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Akcja z Akcją Katolicką

Z metropolitą przemyskim abp. Adamem Szalem rozmawia ks. Zbigniew Suchy

KS. ZBIGNIEW SUCHY: – Księże Arcybiskupie, przenieśmy się myślą do roku 1994. Pojawia się zdecydowany apel Papieża, żeby przywrócić Akcję Katolicką w Polsce. W sposób szczególny ten apel został podjęty przez abp. Józefa Michalika i rozpoczęło się wtedy tworzenie tych wspólnot. Jak Ksiądz Arcybiskup to postrzegał, najpierw jako rektor seminarium i potem jako biskup pomocniczy?

CZYTAJ DALEJ

Alicja z krainy dobra

Niedziela Ogólnopolska 51/2019, str. 52-54

[ TEMATY ]

miłosierdzie

wolontariat

Klaudia Zielińska

Nie lubi mówić o sobie. Unika udzielania wywiadów. Ratuje ludzi od śmierci, głodu, cierpienia i chorób. Misjonarka w Kenii i Tanzanii. Nazywana przez bliskich „Aniołem Afryki” lub „Matką Teresą z Polski”.

Krzysztof Tadej: Trzy lata temu w wywiadzie dla tygodnika Niedziela powiedziała Siostra m.in.: „Kiedyś pojechałam do jednej z wiosek. Witałam się z ludźmi i nagle usłyszałem dziwny pisk. Spytałam: «Co to takiego?». Wskazano mi jeden z domów. Wczołgałam się, bo nie było drzwi. Zobaczyłam dziecko leżące na liściach od banana. Piszczało z bólu. W jego uchu zagnieździły się robaki i wyjadały błonę bębenkową. Obok leżała matka i nie miała siły wstać. Umierała z głodu. Udało się uratować dziecko i matkę w ostatniej chwili”. Opowiadała Siostra również o innych dramatycznych sytuacjach w kenijskiej miejscowości Laare. Czy od tego czasu sytuacja się poprawiła?

CZYTAJ DALEJ

Mazowiecka KAS: po dziewięciu latach służby labradorka Loca odchodzi na emeryturę

2022-01-19 07:40

[ TEMATY ]

policja

www.mazowieckie.kas.gov.pl/

Po dziewięciu latach służby czworonożna funkcjonariuszka Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, labradorka o imieniu Loca odchodzi na emeryturę – powiedziała rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Justyna Pasieczyńska. Dodała, że na swoim koncie miała wiele sukcesów, m.in. przyczyniła się do znalezienia prawie 15 mln sztuk nielegalnych papierosów i 62 kg środków odurzających.

Rzeczniczka IAS w Warszawie przekazała PAP, że czekoladowa labradorka o hiszpańskim imieniu Loca trafiła do przewodnika Grzegorza w 2011 r. "Swoją przygodę ze służbą rozpoczęła w 2012 r. po ukończeniu kursu podstawowego. Została wyszkolona do wykrywania wyrobów tytoniowych" – podkreśliła Justyna Pasieczyńska.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję