Reklama

Niedziela Przemyska

Prawda wychodzi z katakumb

Jesteśmy winni tym wszystkim, którzy krwią i cierpieniem okupili naszą wolność, wielki szacunek. Dzięki ich poświęceniu, ofierze, często życia, możemy dziś cieszyć się wolną Polską.

2020-07-28 10:38

Niedziela przemyska 31/2020, str. IV

[ TEMATY ]

męczeństwo duchowieństwa

męczeństwo

Mariusz Świętnicki

Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej ks. Janasowi

Sowieci przez kilkadziesiąt lat nakazywali milczenie o wielu istotnych dla Polski i Polaków wydarzeniach. Dotyczy to zarówno powstania warszawskiego, zbrodni katyńskiej, jak i masowych deportacji na nieludzką ziemię.

Po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 r. do niewoli dostało się wiele tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy służb mundurowych, a wśród nich kapelani wojskowi służby czynnej i rezerwy. Przebywali razem z żołnierzami w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku. Wyznawali niezłomną wiarę i spełniali obowiązki kapłańskie. W kwietniu i maju 1940 r. NKWD zamordowało 33 duszpasterzy WP.

17 grudnia 2009 r. zgłoszono 23 kapelanów katyńskich jako kandydatów do procesu beatyfikacyjnego męczenników wschodu z okresu II wojny.

Reklama

Z podkarpackiej ziemi

W gronie 23 zgłoszonych kapelanów wyznania rzymskokatolickiego znalazło się trzech kapłanów z naszej archidiecezji: ks. mjr Mieczysław Janas, ks. mjr Stanisław Matzner, ks. ppłk Władysław Urban.

Ks. mjr Mieczysław Janas urodził się 2 stycznia 1904 r. w Świerzowej Polskiej (parafia Zręcin) k. Krosna jako syn Tomasza i Pauliny z domu Pudło. W 1917 r. rozpoczął naukę w Szkole Realnej w Krośnie. W latach 1924-1928 studiował w Seminarium Duchownym w Przemyślu. 29 czerwca 1928 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Anatola Nowaka. Od 1 sierpnia 1928 r. pracował jako wikariusz w Samborze, po czterech latach w Rzeszowie. Przez kilka miesięcy pełnił funkcję administratora w Wesołej, później wikariusza w Jaśle.

33 kapelanów Wojska Polskiego zamordowało NKWD w 1940 r.

2 stycznia 1934 r. zostaje mianowany sekretarzem bp. F. Bardy i notariuszem w Kurii Diecezjalnej w Przemyślu. Pełnił obowiązki redaktora diecezjalnego tygodnika Rola Katolicka. 19 czerwca 1935 r. został sekretarzem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Przemyślu i diecezjalnym asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet i Młodzieży Żeńskiej.

Reklama

1 lutego 1938 r. awansował na stopień kapelana rezerwy, a 26 marca 1938 r. został powołany do czynnej służby wojskowej i otrzymał stopień kapitana. Jako kapelan zawodowy pracował w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie. Był również kapelanem Garnizonu Dęblin. Po sowieckiej inwazji na Polskę został wzięty do niewoli w Kozielsku, stamtąd przerzucany do innych obozów. Między 25 a 27 kwietnia 1940 r. został brutalnie zamordowany w Kalininie (obecnie w Twerze). Ciało kapłana wrzucono do dołu śmierci w Miednoje. W 2007 r. pośmiertnie został mianowany na stopień majora.

W tabeli służbowej ks. mjr. Mieczysława Janasa zanotowano: „Był to kapłan obdarzony przez Pana Boga wybitnymi zdolnościami, talentów swych nie zaniedbywał, ale na każdym stanowisku, na którym pracował, umiał ich używać.”

W kwietniu 2010 r. w ramach projektu Katyń… ocalić od zapomnienia został zasadzony Dąb Pamięci w Zręcinie.

Pamięć i modlitwa

9 czerwca w rodzinnej parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie upamiętniono 80. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Przed Mszą św. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej wykonali program artystyczny, w którym przedstawili postać ks. mjr. Mieczysława. Wraz z dyrekcją zadeklarowali zachować żywą pamięć o rodzimym bohaterze i obiecali przenieść ją w przyszłe pokolenia.

Mszę św. pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Chudzio koncelebrowali: ks. płk. Zenon Pawelak – proboszcz parafii wojskowej Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie wraz z ks. por. Markiem Pruszkowskim – kapelanem Lotniczej Akademii Wojskowej, ks. ppor. dr. Marcinem Krępą – kapelanem WOT z Ciężkowic, ks. Janem Bielcem – dziekanem dekanatu Krosno III, archiprezbiterem krośnieńskim, ks. dr. Wacławem Sochą – proboszczem parafii Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie, ks. kan. Edwardem Stępniem, ks. Janem Wosiewiczem – rodakiem ze Świerzowej Polskiej, ks. Pawełem Bajgerem.

W uroczystości uczestniczyli: wójt Gminy Chorkówka – Grzegorz Węgrzynowski wraz z zastępcą Tomaszem Tłuściakiem, wicekurator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Stanisław Fundakowski, dyrektorzy szkół – Małgorzata Pelczar i Paweł Przetacznik, dyrektor Prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych – Lesław Wilk, radni – Piotr Kozubal i Jerzy Szczur, sołtys – Bogusława Kawalec oraz licznie zgromadzona rodzina i wspólnota parafialna.

Sól ziemi

W homilii Ksiądz Biskup nawiązując do Ewangelii, nazwał kapelanów katyńskich solą ziemi. Przypomniał, że obrona wyznawanych wartości ważniejsza jest niż życie.

Po Mszy św. zebrani przeszli do kaplicy cmentarnej, gdzie została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca ks. mjr. Mieczysława Janasa. Ks. płk Zenon Pawelak w swoim wystąpieniu nawiązał do etosu swojego Poprzednika. Ślubował, że będzie kontynuował misję ks. Mieczysława, pierwszego duszpasterza Szkoły Orląt, godnie rozsławiał mundur WP oraz będzie dążył, by jego podopieczni wytrwale zmierzali do świętości.

W sobotę 13 czerwca parafia gościła 17 członków Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich z Warszawy. Grupie przewodniczyli asystent kościelny, rzecznik prasowy Ordynariatu Polowego ks. prał. kan. płk SG dr Zbigniew Kępa oraz prezes stowarzyszenia, dr Łukasz Stefaniak. Celem wizyty było nawiedzenie miejsc związanych z ks. mjr. Mieczysławem Janasem – zwłaszcza świątyni, w której został ochrzczony, przyjmował sakramenty święte, odprawił swoją Mszę prymicyjną.

W niedzielę 14 czerwca odbyła się pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej, gdzie rok temu, po 79. latach od męczeńskiej śmierci, odsłonięto Aleję 33 Dębów Pamięci, mającą uhonorować kapelanów katyńskich. W tym też dniu w Pacławiu odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą ks. ppłk. Władysława Urbana. Po Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem ks. prał. płk. Zbigniewa Kępy pielgrzymi udali się na stację Ukrzyżowanie, by złożyć wieniec pod tablicą kapelanów katyńskich i zapalić znicze przy każdym z dębów.

Tak jak w rocie przysięgi „w obliczu Boga (…) ślubowali Ojczyźnie” swą wierność i miłość, tak pozostali jej wierni aż do końca. Za tę miłość zapłacili cenę najwyższą – oddali swe młode życie.

„Zdało się oczom głupich, że pomarli (…) a oni trwają w pokoju”. Skazani na śmierć i zapomnienie trwają w Bogu i w naszej wdzięcznej pamięci. Modlitwą i wiarą otaczamy sprawę rozpoczęcia procesu beatyfikacji kapelanów katyńskich, ufając, że Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu przewidział już czas, kiedy to nastąpi.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

112 łódzkich księży zginęło w KL Dachau

Kiedy 30 stycznia 1933 r. Adolf Hitler został mianowany kanclerzem Niemiec, nikt nie przewidywał tak tragicznych konsekwencji tego wydarzenia. Jednak już niecałe 2 miesiące później - 22 marca, 15 km na północny-zachód od Monachium, na obrzeżach miasta Dachau, powołano pierwszy obóz koncentracyjny w Niemczech. Jak się później okaże – miejsce szczególnie tragiczne dla duchownych, w szczególności polskich.

Prześladowania polskich księży trwały przez cały okres wojny i zaczęły się już we wrześniu 1939 r. Duchowni byli obiektem masowych represji ze strony obu agresorów: Niemców i Sowietów. Ponadto, polscy księża byli także mordowani – w ramach akcji „oczyszczania” terenów Wołynia i Małopolski Wschodniej z ludności polskiej – przez nacjonalistów ukraińskich. Księża w oczach okupantów stanowili naturalny nośnik polskości, istotny element inteligencji, który – w ich mniemaniu – należało unieszkodliwić i wytępić.

29 kwietnia będziemy obchodzić 19-sty Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 2002 r. Data ta nie została wybrana przypadkiem. Właśnie tego dnia w 1945 r. o godzinie 17.25 żołnierze amerykańscy wyzwolili niemiecki obóz koncentracyjny Dachau, który był głównym ośrodkiem eksterminacji duchowieństwa polskiego.

Pierwsze, duże transporty z księżmi trafiły do KL Dachau już w kwietniu i maju 1940 r. Więźniowie, po przekroczeniu bramy z napisem „Arbeit macht frei”, tracili swoją dotychczasową tożsamość i stawali się numerami. Od tej chwili kluczowym elementem ich życia codziennego stawała się praca. W naszym obozie nie było zwierząt pociągowych, musieli je więc zastąpić ludzie. (…) zaprzęgano do pługa przy usuwaniu śniegu z obozu, do wozów, do bron przy uprawie roli, a nawet do wału ugniatającego szosę - wspominał ks. bp Franciszek Korszyński (nr obozowy 22546).

Oprócz głodu i nieludzkiego systemu kar, więźniowie najczęściej wspominają tzw. transporty „inwalidów”. Do tej grupy zaliczono najsłabszych więźniów – chorych, niezdolnych do pracy, ale również inteligencję – w tym księży. W tzw. Inwaliden Transport wywieziono do komór gazowych a następnie spalono w krematorium w zamku Hartheim 310 polskich duchownych.

Szacuje się, że w czasie II wojny światowej, w wyniku wszelkich represji zginęło około 3 tysięcy polskich kapłanów, co stanowi 20% przedwojennego duchowieństwa. Najliczniejsza grupa – aż 868 osób – zmarła w wyniku uwięzienia w obozie koncentracyjnym KL Dachau. Wśród nich najwięcej pochodziło z terenów diecezji poznańskiej (147), włocławskiej (144) i łódzkiej (112).

CZYTAJ DALEJ

PRENUMERATA TYGODNIKA KATOLICKIEGO „NIEDZIELA”

Bożena Sztajner/Niedziela

JAK ZAMÓWIĆ PRENUMERATĘ „NIEDZIELI”

PRENUMERATA KRAJOWA
494,00 zł roczna
247,00 zł półroczna
123,50 zł kwartalna

Cena prenumeraty zawiera koszt wysyłki 1 egzemplarza.

Numer konta dla prenumeraty krajowej (złotówkowe):
86 1020 1664 0000 3102 0019 7418

PRENUMERATA ZAGRANICZNA (kwartalna)
237,90 zł pocztą zwykłą do krajów Europy
285,87 zł pocztą lotniczą do krajów Europy
285,87 zł pocztą lotniczą do krajów Ameryki

Przy zamawianiu prenumeraty zagranicznej półrocznej należy kwotę za prenumeratę kwartalną pomnożyć przez 2, a zagranicznej rocznej – przez 4.
Numer konta dla prenumeraty zagranicznej (dla wpłat złotówkowych):
kod BIC (SWIFT) BPKOPLPW PL 86 1020 1664 0000 3102 0019 7418

Zamów

TELEFONICZNIE:
tel. (34) 324-36-45,
centrala: tel. (34) 369-43-00
lub (34) 365-19-17

LISTOWNIE:
Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela”
ul. 3 Maja 12,
42-200 Częstochowa

E-MAILEM:
kolportaz.niedziela@niedziela.pl

Wpłaty należy kierować na konto:
PKO BP I/O Częstochowa 86 1020 1664 0000 3102 0019 7418
lub przekazem pocztowym pod adresem Redakcji:
Tygodnik Katolicki „Niedziela”
ul. 3 Maja 12,
42-200 Częstochowa.
W tytule przelewu należy wpisać rodzaj prenumeraty i edycję diecezjalną, którą chcą Państwo zamówić.

CZYTAJ DALEJ

Watykan: w ub.r. szpital Dzieciątka Jezus przeprowadził ponad 32 tys. operacji i zabiegów

2020-08-12 20:12

[ TEMATY ]

szpital

Watykan

operacja

Archiwum Medical Magnus Clinic

Klinika Medical Magnus ma wspaniałych specjalistów, z pasją wykonujących swą pracę

Należący do Stolicy Apostolskiej Szpital Dziecięcy im. Dzieciątka Jezus (Bambino Gesù) przeprowadził w ubiegłym roku ponad 32 tys. różnych zabiegów i operacji, zdrowie odzyskało co najmniej 29 tys. małych pacjentów oraz udzielił przeszło 2 mln porad ambulatoryjnych. Dane te ogłosiła w rozmowie z Radiem Watykańskim dyrektor placówki Mariella Enoc, przypominając zarazem, że w roku 2019 szpital obchodził 150-lecie istnienia.

"Codziennie staramy się zapewnić równowagę ekonomiczną temu niezwykłemu dziełu badań i opieki, nie kierując się przy tym nigdy samą tylko logiką zysku" – powiedziała szefowa "Bambino Gesù". Podkreśliła, że w tym roku szpital będzie musiał "zmierzyć się z niekorzystnymi skutkami gospodarczymi, spowodowanymi przez pandemię Covid-19, przede wszystkim ze względu na konieczność ograniczenia ogólnej działalności i działań na rzecz zwalczania obecnego stanu wyjątkowego”.

Z każdym rokiem rośnie liczba dzieci, przybywających na leczenie w tym obiekcie z całego świata: w ub.r. było ich 836 (1,6 proc. ogółu pacjentów) z ponad 100 krajów. O 5 proc. zwiększyły się interwencje pierwszej pomocy, których udzielono ok. 90 tys. w dwóch siedzibach szpitala: na Janikulum i Palidoro. Odnotowano 385 transportów związanych z zagrożeniem życia noworodków, a więc średnio ponad 1 interwencja dziennie a w 89 trzeba było korzystać z watykańskiego lądowiska dla śmigłowców. W 2019 udzielono prawie 120 tys. bezpłatnych noclegów dla 5569 rodziców, którzy mogli spędzić je przy swych dzieciach. Wzrasta także łączna liczba przeszczepów narządów stałych, komórek i tkanek - odnotowano ich 342.

W roku 2019 potwierdzono również uznanie Szpitala Dzieciątka Jezus jako placówki akademickiej przez Międzynarodową Komisję Wspólną (Joint Commission International). W tymże roku rozpoczęły działalność całkowicie przebudowana siedziba szpitala przy Viale Baldelli, obliczona na 80 konsultacji w zakresie chorób rzadkich, diagnostyki prenatalnej, kardiologii płodu i okołoporodowej oraz dwa ośrodki zajmujące się zaburzeniami autystycznymi.

Ale "Bambino Gesù" to również działalność naukowa, formacyjna i współpraca z innymi podobnymi placówkami. W ub.r. wzrosła o 17 proc. liczba projektów badawczych i studiów klinicznych. Naukowy zagraniczni, z którymi placówka watykańska współpracuje, pochodzą ze 114 krajów. Pacjentów z rzadkimi chorobami było ponad 14,5 tys., przy czym 48 proc. z nich przybyło tu spoza Rzymu i regionu Lacjum. Na badania naukowe w 2019 przeznaczono 23,6 mln euro. W szpitalu pracuje ok. 3,5 tys. osób: na stałych etatach, współpracowników i kontraktowych. W 2019 przeprowadzono ponad 28 tys. godzin formacji personelu sanitarnego i nie tylko sanitarnego. W szpitalu posługuje też prawie 900 wolontariuszy z 45 stowarzyszeń akredytowanych, którzy zapewnili codzienną pomoc na miejscu, spędzając tam łącznie 200 tys. godzin.

Szpital uczestniczy też w różnych inicjatywach solidarności z zagranicą w ramach projektów humanitarnych we współpracy z 12 krajami (Chiny, Ekwador, Etiopia,, Haiti, Indie, Jordania, Kambodża, Korea Południowa, Republika Środkowoafrykańska, Rosja, Syria i Tanzania) – łącznie 22 misje. W 2019 rozpoczął działalność Ośrodek dla Dzieci Niedożywionych, który na życzenie papieża Franciszka powstał w stolicy RŚA – Bangui.

16 listopada 2019 w Auli Pawła VI odbyły się główne uroczystości z okazji 150. rocznicy powstania Szpitala Dziecięcego "Bambino Gesù". Było to wzruszające spotkanie Franciszka z wielką rodziną tej placówki z udziałem ponad 6 tys. osób: lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i pacjentów i ich rodzin. “Dziękuję Szpitalowi za jego otwarcie na świat, za zajmowanie się cierpieniami i dziećmi, pochodzącymi z wielu krajów. Wiem dobrze, że wymaga to wielkich środków materialnych i dlatego dziękuję tym, którzy wielkodusznie wspierają swymi darowiznami Fundację Dzieciątka Jezus [Fondazione del Bambino Gesù]” – powiedział Ojciec Święty. Podkreślił, że “oznacza to zobowiązanie wszystkich, aby Szpital Dzieciątka Jezus nadal okazywał szczególne umiłowanie przez Stolicę Apostolską dzieciństwa dzięki własnemu stylowi miłującej troski o małych chorych, ofiarowując konkretne świadectwo Ewangelii w pełnej zgodzie z nauczaniem Kościoła”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję