Reklama

Niedziela Świdnicka

Zmarł wałbrzyski duszpasterz ks. inf. Julian Źrałko, miał 85 lat

[ TEMATY ]

Wałbrzych

ks. Julian Źrałko

Ryszard Wyszyński

Ks. infułat Julian Źrałko (1934-2020)

W poniedziałek 11 maja 2020 roku w godzinach popołudniowych odszedł do wieczności ks. infułat Julian Źrałko, wieloletni proboszcz parafii św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu.

ks. inf. Julian Jan Źrałko, ks., ur. 27 VIII 1934 w Wicyniu k. Złoczowa, na wschodnich Kresach II Rzeczypospolitej (archidiecezja Lwowska). Był najstarszym z czwórki rodzeństwa Marii i Antoniego Źrałko. Przez dwa lata chodził do szkoły podstawowej w Wicyniu, a później w Biskupicach Oławskich. Naukę w szkole średniej odbywał przez dwa lata w szkole kolejowej we Wrocławiu, następnie w niższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. 

Po ukończeniu Arcybiskupiego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, 14 sierpnia 1960 roku przyjął święcenia kapłańskie w archikatedrze wrocławskiej z rąk sufragana wrocławskiego bp Andrzeja Wronki. Następnie w latach 1960-1964 pracował jako wikariusz w parafii św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, a w latach 1964-1966 w parafii św. Bonifacego we Wrocławiu, gdzie zajmował się katechizacją młodzieży i był duszpasterzem akademickim. W roku 1966 w parafii Św. Jerzego w Wałbrzychu na Białym Kamieniu objął urząd wikariusza substytuta, a dwa lata później został administratorem tej parafii. W tym czasie aktywnie działał na rzecz młodzieży akademickiej i pracującej. Ks. infułat na początku swojej pracy w par. Św. Jerzego wypracowywał struktury parafii i organizował duszpasterstwo. Dzięki niemu powstał tu m.in. Klub Inteligencji Katolickiej, poradnia rodzinna, wspólnoty dla młodzieży i dorosłych, kuchnia dla ubogich.

Reklama

Pracował z górnikami. Od VI 1966 pełnił funkcje diecezjalnego referenta duszpasterstwa młodzieży żeńskiej. W 1976 został współinicjatorem wybudowania w Wałbrzychu-Konradowie kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, co spotkało się z szykanami ze strony Wydziału IV Służby Bezpieczeństwa, ds. Wyznań w Wałbrzychu. W roku 1980 otaczał posługą duszpasterską górników i sprawował Msze św. na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Thorez”.

Od 1980 był organizatorem uroczystości religijnych i patriotycznych w kościele św. Jerzego, na stadionie KS Górnik, w zakładach pracy. Był współorganizatorem Duszpasterstwa Ludzi Pracy, a od października 1981 corocznych Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Po 1981 r. aktywnie uczestniczył w obronie działaczy „Solidarności”, m.in. podczas procesów, co spowodowało szczególnie zainteresowanie służb bezpieczeństwa tą parafią. Był organizatorem pomocy dla internowanych, obserwatorem w procesach działaczy "Solidarności", odwiedzał internowanych. Wielokrotnie przesłuchiwany. Za swoją działalność w 2006 roku został odznaczony medalem Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”. W lutym 1980 roku został dziekanem dekanatu Wałbrzych-Północ, a od 1992 dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Legnicy.

W grudniu 1985 otrzymał godność prałata honorowego Jego Świątobliwości. W czerwcu 2000 godność prałata domowego Ojca Świętego. Jako pierwszy, w dziejach Wałbrzycha ks. Julian Źrałko, w maju 2009 roku otrzymał godność Protonotariusza Apostolskiego. Bullę Papieża Benedykta XVI o nadaniu tytułu infułata 17 maja 2009 roku, odczytał w kościele Św. Jerzego w Wałbrzychu sam ówczesny Biskup Świdnicki bp Ignacy Dec.

Reklama

Po ustanowieniu diecezji świdnickiej w 2004 roku stał się kapłanem tej diecezji. W 2010 roku ks.inf. Źrałko został odznaczony tytułem "Zasłużony dla miasta Wałbrzycha". W tym samym roku przeszedł na emeryturę. Ostatnie lata życia spędził w domu księży emerytów w Świdnicy. Przez blisko 50 lat związany był z par. Św. Jerzego i MB Różańcowej w Wałbrzychu na Białym Kamieniu, a przez ponad 40 lat był jej proboszczem.

Odszedł do wieczności w 86. roku życia i 60 roku kapłaństwa. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

2020-05-11 18:15

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Pożegnanie „Patriarchy Wałbrzycha”

[ TEMATY ]

pogrzeb

Wałbrzych

ks. Julian Źrałko

ks. Piotr Nowosielski

Takim tytułem określano śp. ks. inf. Juliana Źrałkę, a przypomniany został w mowach pożegnalnych, przez przedstawiciela laikatu Leszka Olszewskiego, podczas uroczystości pogrzebowej, 15 maja 2020 r.

Zmarły 11 maja br., ks. inf. Źrałko, pożegnany został przez swoją rodzinę, siostry zakonne, aktualnych i dawnych parafian, oraz przez dwóch biskupów: nowego biskupa świdnickiego Marka Mendyka podczas eksporty 14 maja, oraz przez pierwszego biskupa świdnickiego, a obecnie biskupa seniora Ignacego Deca, który przewodniczył uroczystości pogrzebowej.

Wspominano jego liczne zasługi dla ludzi świata pracy, Solidarności, dla społeczności Wałbrzycha, ale także jego osobistą pobożność czy też doświadczenie cierpienia – o czym przypomniał ks. prał. Bogusław Wermiński.

Czas pandemii

Ze względu na panujące ograniczenia związane z pandemią i prośbą organizatorów o łączność modlitewną i duchową, liczba osób była ograniczona. Wśród księży znaleźli się m.in. ci, którzy współpracowali z nim w ramach wałbrzyskich dekanatów, księża pochodzący z parafii, czy też byli księża wikariusze.

Wspomnienia o zmarłym

Przy okazji mów pożegnalnych, przywołane zostały wspomnienia związane z jego osobą, jako kapłana, duszpasterza, kapelana, ojca duchownego, przewodnika czy też praktyka teologii pastoralnej. W ciągu swego życia przeżył wiele chwil radosnych, ale nie brakowało też akcentów przykrych i złośliwych, szczególne wtedy kiedy zajął się duszpasterstwem ludzi pracy, czy też pomocą prześladowanym w okresie stanu wojennego.

Popłynęły pod jego adresem podziękowania za jego oddanie Bogu i ludziom, a także pod adresem tych, z których pomocy korzystał w ostatnim okresie swego życia.

Siłą dla niego była Eucharystia

- Siłę do tego by być wiernym, żeby służyć, żeby kochać, żeby trwać przy Chrystusie, czerpał z Eucharystii – mówił obecny biskup świdnicki Marek Mendyk – a zachęcając do dalszego trwania modlitewnego przy trumnie zmarłego zachęcał: - Niech to podejmowane czuwanie modlitewne przy śp. ks. Julianie, będzie też wypełnione nadzieją, że kiedyś i my dołączymy do grona zbawionych w niebie, że nie tylko spotkamy tam swoich bliskich, z którymi budowaliśmy ziemskie życie, ale przede wszystkim, będziemy cieszyć się oglądaniem Boga.

Dobrze na było z tobą

Z kolei biskup senior Ignacy Dec, po przypomnieniu historii jego życia i licznych działań które podejmował i wypełniał dodał: - Dziś sprawujemy Eucharystię, to zbawcze Misterium za ciebie. Musimy się z tobą rozstać, ale nie czynimy tego na zawsze, bo wiemy że jest dom który przygotował nam Bóg. Ale chcemy ci dziś powiedzieć, podczas tego czasowego rozstania, że dobrze nam było z tobą. Dziękujemy Panu Bogu za ciebie. Dziękuje Kościół Dolnośląski: Archidiecezja wrocławska, Diecezja legnicka i Diecezja świdnicka. Dziękujemy za twój przykład miłości Pana Boga, Kościoła, Ojczyzny i drugiego człowieka, za miłość do tego miasta – Wałbrzycha – mówił biskup Senior.

Testament

W swoim testamencie, ks. Źrałko dziękował wszystkim z którymi współpracował i za wszystkich których Pan Bóg postawił na drodze jego życia. - Bóg zapłać za świadczone dobro i miłość. Przepraszam za niedociągnięcia i braki. Proszę o przebaczenie i modlitwę za moją duszę.

Chciałbym być pochowany wśród parafian gdzie pracowałem, w zwykłym grobie. Będę wdzięczny za skromną posługę pogrzebową. Bóg zapłać. Do zobaczenie w niebie – pisał.

To życzenie zostało spełnione. Dlatego udało się uzyskać stosowne pozwolenie, na usytuowanie grobu przy głównym wejściu do kościoła św. Jerzego, aby każdy chętny mógł się zatrzymać na modlitwę przy jego grobie, w drodze do lub z kościoła.

Jezus i Maryja

O zawierzeniu życia Jezusowi i Maryi przez ks. Infułata, może świadczyć wiele wydarzeń, ale zdaniem proboszcza parafii ks. kan. Zbigniewa Chromego Chromego, można przywołać dwa następujące: - Z bogatej historii życia ks. Infułata, chcę przypomnieć, że jego dziełem jest np. uzyskanie drugiego, maryjnego wezwania dla naszego kościoła. Najpierw było to wezwanie Macierzyństwa NMP, a ostatecznie MB Różańcowej. Drugim dziełem które pragnę wspomnieć, to doprowadzenie do postawienia na pobliskiej górze Chełmiec krzyża Milenijnego, widzianego z różnych zakątków Wałbrzycha i okolic – znaku zbawienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa.

Ksiądz proboszcz, zapowiedział też, że Msza św. gregoriańska w intencji ks. Juliana Źrałki, będzie odprawiana w miesiącu sierpniu, miesiącu jego urodzin i święceń kapłańskich.

Rodzinie Zmarłego życzymy Bożej pociechy ich serc, a zmarłego Prezbitera, polecamy pamięci modlitewnej.

(Więcej można znaleźć w mediach diecezji świdnickiej, w tym na www.swidnica.niedziela.pl)


   

Zobacz zdjęcia: Eksporta i pogrzeb ks. inf. Juliana Źrałki


CZYTAJ DALEJ

Białoruś: Konsulat potwierdza zatrzymanie polskich obywateli w Mińsku

2020-08-12 09:47

[ TEMATY ]

Białoruś

PAP

Wydział konsularny ambasady RP w Mińsku prowadzi działania na rzecz udzielenia pomocy konsularnej zatrzymanym w Mińsku polskim obywatelom – poinformował PAP przedstawiciel placówki.

Dyplomaci wiedzą o zatrzymaniu trzech polskich obywateli, znają już miejsce przebywania dwóch z nich, a w sprawie trzeciego trwają ustalenia.

Jak dotąd przedstawiciele konsulatu nie mieli jeszcze możliwości spotkania z zatrzymanymi.

"Prowadzimy działania w celu wyjaśnienia sytuacji i udzielenia polskim obywatelom wparcia konsularnego" – poinformowano PAP.

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński poinformował wcześniej PAP, że ambasador Polski na Białorusi Artur Michalski interweniował w białoruskim MSZ w sprawie trzech Polaków zatrzymanych w tym kraju.

Od niedzieli w Mińsku i innych miejscach na Białorusi dochodzi do protestów przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich. Według MSW, tylko w niedzielę i poniedziałek zatrzymano w całym kraju ponad pięć tysięcy osób.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)

just/ kar/ mrr/

CZYTAJ DALEJ

Tragiczny wyapdek w Tatrach- zginął ksiądz

2020-08-12 21:39

[ TEMATY ]

śmierć

Tarnów

KSM Tarnów

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, iż dzisiaj w tragicznym wypadku w Tatrach zginął Ksiądz Jaromir Buczak - Asystent Oddziału KSM Trzciana.

Księże Jaromirze, dziękujemy za zawsze otwarte i radosne serce, a także nieustanną gotowość i świadectwo swojego życia. Spoczywaj w pokoju.

Z serca prosimy Was wszystkich o modlitwę - w intencji Duszy Śp. Księdza Jaromira, jak również w intencji wszystkich Jego Bliskich.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję